Форум кандидатів на посаду судді 2012

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум кандидатів на посаду судді 2012 » Оголошення ВККС » Результати анонімного тестування (іспиту) 2012


Результати анонімного тестування (іспиту) 2012

Сообщений 31 страница 40 из 42

31

Цитую:
" в этот раз
квалификационный экзамен будет состоять и из этапа оценивания морально-
деловых качеств. Теперь мы будем учитывать морально-деловые качества
каждого кандидата, который будет сдавать квалифэкзамен. Будет осуществлена
специальная проверка. В местной прессе по месту проживания лица и на сайте
ВККС будет опубликовано соответствующее объявление, что такое-то лицо,
занимающее такую-то должность, хочет стать судьей. И люди, у которых есть
вопросы к этому кандидату, к нам обратятся. Также квалифэкзамен теперь
будет сдаваться перед Комиссией. Когда будут практические задания,
кандидаты будут перед нами выступать, и мы будем видеть и оценивать живого
человека, имея на руках материалы."
Друзі, з усього виходить, що положення все не за горами.

32

Paola, які новини від редакції ЗіБ?

33

Paola написал(а):

Колеги!!! Актуальна інформація http://uamedia.visti.net/content/sudya-po-oshibke. Зверніть увагу на коментар Віктора Мікуліна.


Актуальна інформація видалена! (((

404

Метки:

Публикация не найдена или удалена.

34

Paola написал(а):

Колеги!!! Актуальна інформація http://uamedia.visti.net/content/sudya-po-oshibke. Зверніть увагу на коментар Віктора Мікуліна.

Уже удалили...

35

ця ж стаття - http://sug.kiev.ua/articles.php?id_article=5708

36

http://sug.kiev.ua/articles.php?id_article=5708

37

Остання інформація: внесено законопроект наступного змісту:
Внести до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529) такі зміни:
Стаття 70
1. в частині другій виключити слова «з питань юрисдикції відповідного суду»;
2. частину третю після слова «закону» доповнити словами «та проведення співбесіди з кандидатом на посаду судді з метою виявлення його особистих і моральних якостей»;
3. після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту: «Співбесіда з кандидатом на посаду судді з метою виявлення його особистих і моральних якостей проводиться після виконання кандидатом практичного завдання.»;
4. після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
«Кандидати, які після проведення співбесіди за своїми особистими та моральними якостями не можуть бути рекомендовані на зайняття посади судді, вважаються такими, що не склали кваліфікаційний іспит незалежно від кількості балів, набраних за результатами складення письмового анонімного тестування та виконання практичного завдання.»;
5. у частині восьмій слова «набраних кандидатами на посаду судді балів» замінити словами «балів, набраних кандидатами на посаду судді, які успішно склали кваліфікаційний іспит»;
6. Частину п’яту статті 73 після слів «відповідно до» доповнити словом «вимог»;
7. Частину третю статті 80 викласти у такій редакції:
«Переведення судді, обраного безстроково, до суду іншої спеціалізації здійснюється Верховною Радою України з дотриманням порядку, встановленого цим Законом для обрання судді, за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами складення суддею кваліфікаційного іспиту відповідно до вимог цього Закону.»
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

38

І так, шановні колеги., якщо припустити, що зміни будуть внесені в запропонованій в проекті редакції, то стаття 70 буде мати ось такий вигляд:
1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка пройшла
спеціальну підготовку і виявила бажання бути рекомендованою для
призначення на посаду судді.
2. Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні належних
теоретичних знань та рівня професійної підготовки кандидата на
посаду судді, ступеня його готовності здійснювати правосуддя, а також особистих і моральних якостей кандидата.
3. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складення
кандидатом на посаду судді письмового анонімного тестування та
виконання практичного завдання з метою виявлення рівня практичних
навичок та умінь у застосуванні закону та проведення співбесіди з кандидатом на посаду судді з метою виявлення його особистих і моральних якостей.
4. Письмове анонімне тестування проводиться Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України у спеціально відведеному
для цього приміщенні, хід тестування фіксується за допомогою
технічних засобів відео- та звукозапису.
5.Співбесіда з кандидатом на посаду судді з метою виявлення його особистих і моральних якостей проводиться після виконання кандидатом практичного завдання.
7.Кандидати, які після проведення співбесіди за своїми особистими та моральними якостями не можуть бути рекомендовані на зайняття посади судді, вважаються такими, що не склали кваліфікаційний іспит незалежно від кількості балів, набраних за результатами складення письмового анонімного тестування та виконання практичного завдання.
8.Вища кваліфікаційна комісія суддів України відповідно до
кількості балів, набраних кандидатами на посаду судді, які успішно склали кваліфікаційний іспит за
результатами складення кваліфікаційного іспиту визначає рейтинг
кандидатів та зараховує їх до резерву на заміщення вакантних посад
суддів.

Відкопіювала цю інформацію з форуму ЮП, поки не встигли видалити.

39

ВІд редакції ЗіБ новин поки немає. В остатньому номері ЗіБ містилась публікація про хід проведення тестування, а також окремо зазначено, що журналісти ЗіБ і на далі будуть активно відслідковувати процес проведення другого добору.
Зачекаємо. Може щось і випливе.

40

До вашої уваги лист-відповідь від редакції ЗіБ:
Доброго дня!
Ми дуже вдячні, що наші публікації допомагають вам слідкувати за заходами, які проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Зокрема, це стосується і добору кандидатів на посаду суддів уперше.
У своєму листі ви просили нас звернутися до керівництва ВККС для отримання відповідей на три питання.
Повідомляємо, що відповіді на два питання ви можете знайти в інтерв ю голови ВККС Ігоря Самсіна, яке він дав нашому виданню.
http://www.zib.com.ua/ua/10130-golova_v … u_sud.html
ВІдповідь на третє питання комісія надасть ближче до проведення кваліфікаційного іспиту.
Дякуємо вам!

А ви казали???!!!
Все ж вони молодці. Завжди поважала журналістів, які гарно виконують свою роботу.


Вы здесь » Форум кандидатів на посаду судді 2012 » Оголошення ВККС » Результати анонімного тестування (іспиту) 2012